AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Uientelers gehecht aan hun vrijheid

De uiensector heeft massaal kennis genomen van het plan van mest- en fouragehandelaar Jan Bakker om een uiencollectief te starten en daarmee de prijzen naar een hoger niveau te tillen. De voorwaarden voor het uiencollectief zijn ruim 1500 keer van de site van het faciliterende adviesbureau DCA-Markt gedownload. Toch heeft diezelfde uiensector besloten geen gebruik te maken van het collectief. Bakker voelde zich genoodzaakt door het te lage aangemelde volume aan uien de stekker uit zijn initiatief te trekken.
De reden achter de afwijzing van het uiencollectief ligt vooral in de structuur van de sector. De uienmarkt is van huis uit een speculatieve markt. Telers en handelaren die in uien doen zijn voor een belangrijk deel juist om die reden – het vrije karakter – in de uienmarkt gestapt. Daarbij past niet een collectief. Dat staat haaks op de heersende mentaliteit. Toch heeft de sector dus wel verdiept van het initiatief. Dat wijst niet op een principiële afwijzing van het idee van handelaar Bakker.
Ongetwijfeld brengt een ‘vrije markt’ als de uienmarkt altijd met zich mee dat initiatieven als dat van het uiencollectief op voorhand met argusogen worden bekeken. Is het wel betrouwbaar? Is het geen carte blanche? Is de kostenstructuur niet te hoog?
Een andere reden kan zijn dat de sector vertrouwen heeft in de huidige markt en niet bang is dat de prijzen onderuitgaan.
Het afblazen van het uiencollectief heeft in ieder geval niet geleid tot instortende prijzen. De noteringen op alle beurzen zijn vast te noemen.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin