AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Uienprijzen opvallend stabiel

Deze week zijn de uiennoteringen over de gehele breedte ongewijzigd gebleven. Voor zowel 30 % grof als voor 60 % grof wordt al tijden tussen €8 en €9 genoteerd. Dit is opmerkelijk omdat de vraag naar uien zich eigenlijk op een te laag peil beweegt.
In de eerste paar weken van 2008 zijn resp. 8.000 en ruim 14.500 ton uien geëxporteerd.De verwachting is dat de rest van de maand januari omstreeks de 15.000 ton zal uitkomen. Voor februari is het beeld wat minder duidelijk. In het vergelijkbare uienjaar 2005/2006 kwam de export in de tweede maand uit tussen de 20.000 en 25.000 ton. De verwachting is dat we dit jaar dergelijke hoeveelheden niet zullen gaan halen.
Dat desondanks de prijzen stabiel zijn komt vooral door het niet overdadige aanbod. Telers houden veel vertrouwen in de markt.

Prognose:

Lichte prijsdruk.

Beheer
WP Admin