AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Uienmarkt is lastig, maar positief gestemd

De oogst van de plantuien is in volle gang. Afgelopen week kwam de beurs van Goes weer tot een notering voor plantuien. De week daarvoor was er geen notering omdat er te weinig handel was. De prijs kwam uit op €8,00-€9,00 voor 100 kg af land. Dat was gemiddeld €4,25 minder dan twee weken geleden toen de eerste notering van het seizoen op €12,00-€13,50 uitkwam. Ook de noteringen droog uit schuur sloten €4,50 lager en kwamen uit op €10,00-€12,00 (de eerste notering van dit seizoen was €15,00-€16,00). Met het oog op de teeltkosten zijn deze prijzen nogal aan de lage kant.
Dat de prijzen niet te hoog zijn heeft alles te maken met de huidige nauwelijks actieve exportmarkt. Afrika is bijna niet aan de markt. Wel zijn er signalen dat de markt naar Senegal binnenkort wel eens open zou kunnen gaan, hetgeen een belangrijke impuls voor de export zou kunnen betekenen. Omdat het huidige prijspeil geen opstakel voor de export hoeft te zijn is de uienmarkt wel positief gestemd over de mogelijkheden op niet al te lange termijn.
De kwaliteit van de uien is dit jaar goed. De verwachting is – als er geen extreme weerssituatie optreedt – dat 2008 een gemiddeld uienjaar wordt.
Het CBS en het Bureau Uienmarkt Informatie schatten het totale zaaiuienareaal voor 2008 op 21.000 ha, dat is 5 % meer dan in 2007. Het poot- en plantuien areaal blijft min of meer constant op 5.500 ha. Het gemiddelde areaal per bedrijf is in de afgelopen 10 jaar gestegen van 4,5 ha naar 7 ha. Dit geldt zowel voor zaaiuien als voor poot- en plantuien.

Prognose

Redelijk vast

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin