AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Te veel uien bij een afnemende vraag

Net als vorige week is het in de uienmarkt niet gelukt de prijzen op niveau te houden. Uien 30 % grof noteerden op de telersbeurzen €1 tot €1,50 lager; de sortering 60 % grof ging met €1,50 tot €1,75 omlaag. Uitzondering hierop is Emmeloord, waar het hoge niveau juist een sterke daling laat zien van gemiddeld €3,50. Het laagste prijsniveau is nu €10; het hoogste prijsniveau is €14,50. Aan het einde van vorige week gingen partijen eerder voor €10 weg dan voor de hogere prijzen.
Met deze dalingen is het de vraag of de gemiddelde uienprijzen weer richting het niveau gaan van voor de sterke prijsstijgingen van de afgelopen weken. Tot en met week 18 lag de prijs structureel onder de €10; vanaf die week is een stijgende lijn ingezet.
Volgens marktkenners is er nog een redelijk grote voorraad aan oude uien. Mede door de oplopende prijzen van de afgelopen weken is geen haast gemaakt met uien afleveren. Aan de andere kant begint de tijd te dringen in verband met de houdbaarheid en kwaliteit. Daarom zal het aanbod de komende tijd zeker niet minder zijn. De markt bevindt zich in de overgangsfase tussen de oude en nieuwe oogst. De nieuwe uien zijn weliswaar stevig aan prijs, het kwaliteitsverschil met de oude uien wordt duidelijker zichtbaar.
Aan de vraagzijde is het uitermate rustig. Er blijkt toch nogal wat voorraad uien te zitten en met name Oost-Europese landen en Rusland laten het nog steeds afweten. Met het op de markt komen van meer nieuwe uien neemt die exportmogelijkheid steeds verder af.

Prijs verder omlaag

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin