AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Sector sceptisch over uiencollectief

De uiensector heeft heel afwachtend reageert op de plannen van mest- en fouragehandelaar Jan Bakker om te komen tot een uiencollectief. Bakker wil door het opkopen van het overgrote deel van de vrije uien de vraag en aanbodsituatie sturen en de marktprijs naar een hoger niveau tillen. Voor de opgekochte uien garandeert hij een bodemprijs van €7 netto per 100 kg.
Het grootste bezwaar dat de sector heeft is het feit dat er wel uien aangeboden kunnen worden voor het uiencollectief maar dat pas op 22 april door initiatiefnemer Bakker besloten wordt of hij zijn plan doorzet of niet. Het grote risico is volgens kenners dat er op 22 april ineens een – grote – partij uien terugkomt op de vrije markt. In plaats van een positief effect op de marktprijs zou dat kunnen leiden tot een behoorlijke prijsval tegen het einde van april.
Op de beursnoteringen heeft het initiatief van Bakker deze week geen effect gehad. Middenmeer sloot €0,25 lager op €6,75-€7,75. Goes deed €0,12 minder op resp. €7,00-€7,75 en €7,00-€8,00. Emmeloord handhaafde zich op €6,25-€8,00. Alleen Dronten liet een kleine plus zien van €0,12 op €6,75-€7,75, Opmerkelijk is dat de 30 % en 60 % uien op alle beurzen dezelfde prijs noteren.
De export van uien loopt gestaag door. In de eerste twee weken van maart werden resp. een kleine 19.000 ton en ruim 17.000 ton uitgevoerd. Opvallend blijft dat het uienaanbod nog steeds niet echt groeit. Het gevolg is dat de prijs zich – ondanks de nog aanwezige voorraden – redelijk weet te handhaven.

Prognose

Stabiel tot licht dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin