AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Rustige fase in de aardappelmarkt

De aardappelsector lijkt in een rustige fase te zijn terecht gekomen. De beursnoteringen in Goes en Emmeloord lieten deze week dezelfde prijzen zien als een week eerder. Alleen de export in Emmeloord noteerde een plus van €0,38. Deze stijging staat voor een belangrijk deel op naam van de roodschillige aardappelen (+€0,50) waar redelijk wat vraag naar is en het aanbod gering. De blankschillige kwam €0,25 hoger uit. De fritesgeschikte aardappel noteert tussen €6,75 en €8,00. Opvallend is dat het Belgische PCA na een paar weken gestegen te zijn deze week €0,50 terugliep naar €7,00-€7,50. De prijs voor exportaardappelen stond deze week tussen €6,75 en €8,50. De stemming in de sector is gematigd. Telers willen wel afstand doen van hun aardappelen, ook op het huidige prijsniveau. Blijkbaar is er weinig hoop bij telers op hogere prijzen voor aardappelen in de komende tijd. De handel verwacht dat de eerste tijd er weinig prijsontwikkeling zal zijn. Er is voldoende aanbod en ook de vraag – vooral uit Rusland – blijft goed doorlopen.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin