AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Rustige en afwachtende markt

De aardappelnoteringen hebben iets ingeleverd afgelopen week. De PCA-notering bedraagt €12,50 tot €14 per 100 kg; een daling van gemiddeld ruim een euro. Ook de notering van Belgapom ging wat naar beneden. Er wordt gesproken over een rustige markt waarbij vraag en aanbod nagenoeg gelijk op gaan.
Het aanbod aan aardappelen in omringende landen is royaal en de oogstverwachtingen voor de hoofdoogst zijn hooggespannen. Uit proefrooiingen blijkt dat de aardappeloogst dit jaar over het meerjarig gemiddelde heen zal komen en de kwaliteit prima is. Dat is gunstig voor het rendement in de verwerkende industrie. De handel is nu volledig aangewezen op de nieuwe oogst aangezien voorraden weggewerkt zijn. Met de onzekerheden over rooiomstandigheden blijft de handel de komende weken gevoelig.

Prognose:

Moeizaam prijshoudend

Beheer
WP Admin