AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Prijs kapucijners in een jaar verdubbeld

De schaarste op de capucijnermarkt laat steeds duidelijk zijn sporen na. Na weken standvastig op €500 te hebben gestaan, is de beursprijs in 14 dagen doorgeschoten naar €600. Hiermee is de prijs €325 hoger dan in dezelfde periode in 2006. De oorzaak is naast de tegenvallende oogst, het geslonken areaal. De oogst zit met 3 tot 3,5 ton per ha op ongeveer 50% van 2006. Het areaal is sinds vorig jaar ook met tientallen procenten teruggelopen.
Voor bruine bonen geldt deze ontwikkeling nog niet omdat het areaal ongeveer gelijk is gebleven aan 2006. Momenteel brengen bruine bonen €950 per ton op, tegen €775 vorig jaar om dezelfde tijd. Toch staat ook deze markt onder druk. Onder invloed van de hoge graanprijzen gaat veel areaal verloren voor de peulvruchten.

Prognose:

Stijgende prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin