AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Peenoogst ruim kwart lager

Dit jaar zijn er ongeveer 5 % minder penen uitgezaaid. Dat is de voorzichtige inschatting van deskundigen in de sector. Daarnaast speelt de droogte in het noorden van Nederland de peenteelt behoorlijk parten. Op veel plekken staat de peen er erg slecht bij. Waar normaal 100 planten op een meter staan zijn daar nu nog maar 30-40 planten van over, de rest is niet aangeslagen. Op de akkers waar zo weinig planten over zijn zal alleen nog zeer grove peen opkomen. Over geheel Nederland bezien moet rekening worden gehouden met zo’n 25-30% minder peenopbrengst. Dit komt bovenop het toch al teruggelopen areaal.
Het gevolg is dat de prijzen die nu betaald worden voor de nieuwe oogst veel hoger liggen dan vorig jaar. Werd in 2007 €7 per 100 kg nu wordt al gehandeld rond de €12 per 100 kg. Deze prijzen kunnen nog verder oplopen bij aanhoudende droogte.

Prognose

Stijgend

Beheer
WP Admin