AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Opmerkelijke prijsstijgingen bij pootgoed

De prijsontwikkelingen bij het pootgoed laten een opvallend verloop zien. Waar in de afgelopen jaren de prijzen vanaf maart langzamerhand daalden is in 2008 een omgekeerde beweging te zien. Sinds medio maart zijn de prijzen sterk opgelopen. Bintje 28/35 noteerde ruim een maand geleden nog €31. Afgelopen week kwam de notering uit op €85, een stijging van 274 % in korte tijd. Een reden voor deze stijging aan het einde van het seizoen kan te maken hebben met de ontwikkelingen op de graanmarkt. Telers hebben hierdoor misschien getwijfeld om vervolgens alsnog te besluiten aardappelen te poten. Een ander aspect dat kan meespelen is dat telers in een laat stadium zich realiseren dat hun pootgoedvoorraad te laag is en er bij besteld moet worden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren levert dat geen prijsvoordeel op maar veel extra kosten.

Prognose

Stijgend

Beheer
WP Admin