AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Onzekere fase voor uienexport

Tot en met de eerste week van dit jaar is in totaal 380.000 ton uien geëxporteerd. Daarmee zit het jaar 2007/’08 zo’n 56.000 ton boven 2006/’07 en is het lopende uienseizoen een van de betere exportjaren. Ook in de overige weken van januari heeft de export – vooral naar Afrika – goed doorgelopen. Afrika is, zoals gebruikelijk, vanaf februari minder aan de markt. De export zal het nu vooral moeten hebben van de vraag uit Rusland en het overige Oostblok. Die afname is echter veel onzekerder dan Afrika’s koopgedrag.
Van de naar schatting 1 miljoen ton uien die de oogst 2007 heeft opgeleverd, moet de komende 6 maanden nog ongeveer de helft worden geëxporteerd. Het is de vraag of dat lukt.
De beurzen hebben daar nog niet onder te lijden. De meeste noteringen weten zich te handhaven €8 à €9.

Prognose:

Lichte prijsdruk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin