AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Meer aardappels, prijs gelijk

De verwachtingen over de aardappeloogst kunnen naar boven worden bijgesteld. De eerste proefrooiingen wezen op een niet meer dan redelijke oogst. Nu blijkt dat de opbrengst hoger uit zal komen dan eerder was ingeschat. De opbrengsten variëren tussen de 45 en 75 ton per ha. Zelfs percelen waar 85 ton per ha afkomt zijn geen uitzondering. De gemiddelde opbrengst per ha kan op ca. 60 ton ingeschat worden, dat was 50 ton per ha.
De verwachtingen over de nog te rooien percelen zijn heel positief. Bij goede weersomstandigheden brengen de late percelen een opbrengst minimaal op het niveau van de al gerooide percelen ligt.
De kwaliteit van de aardappelen is opvallend goed. De knollen komen gezond en grof van het land. In 2006 zat het owg nog op een gemiddelde van 340, dit jaar ligt dat gemiddelde op ongeveer 400.
De prijzen zijn ondanks het groeiende aanbod redelijk stabiel. Belgapom noteert de laatste drie weken op €7,00 per ton. PCA is in diezelfde periode gedaald van €7,55 naar €6,38. De prijs zal op termijn licht dalen. Toch is de verwachting niet dat deze onder de €6 zal wegzakken. Op de termijnmarkt in Hannover is de levering voor april 2008 afgelopen week gestegen van €11,30 naar €11,80. Dit is een positief signaal dat erop duidt dat de aardappelprijs de komende weken weinig zal bewegen.

Prognose:

Gelijkblijvend

Beheer
WP Admin