AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Laag aanbod kapucijners en bonen houdt prijs hoog

In een paar maanden tijd is de prijs voor kapucijners en bruine bonen op gelopen van €775 naar €800. Toch betekent dit niet dat er sprake is van een positieve situatie in de sector. De effectieve handel in peulvruchten is minimaal. De enige handel is een incidentele partij die rechtstreeks aan de verwerker geleverd wordt. Kijkend naar de areaalontwikkeling sinds 1980 lijkt voor peulvruchten in Nederland geen toekomst meer weggelegd te zijn. Na een redelijke stabiele periode tussen 1985 en 1990 van zo’n 25.000/26.000 ha is het areaal weggezakt. In 1995 was nog maar zo’n 40% hiervan over, nl. 10.900 ha. In 2006 was van dat laatste cijfer teruggelopen met 75 % naar een luttele 2.700 ha. De oogstcijfers voor 2007 zijn niet positief. De raming is 3.500 kg per ha voor kapucijners en 4.000 kg per ha voor groene erwten. Hiermee blijven de opbrengst ver achter bij de laatste jaren.

Prognose:

Stabiel.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin