AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Krimpend aardappelaanbod: prijs hoger

Na een lange periode van als maar dalende noteringen is de aardappelprijs weer op het niveau van begin 2008 aanbeland. De belangrijkste reden voor deze stijging ligt in de combinatie van een behoorlijke vraag uit Rusland en Engeland in combinatie met een wat krimpend aanbod. De krimp in het aanbod is waarschijnlijk een gevolg van de drukte op het land van de afgelopen weken. Naar verwachting gaat het aanbod in de komende tijd wel weer wat verder oplopen. Telers lopen steeds meer kans op mindere aardappelen die echt wegmoeten. Recente berichten wijzen erop dat de export enigszins terugloopt. De combinatie van meer aanbod een geringere vraag zal tot gevolg hebben dat de huidige prijzen onder druk komen te staan. Lagere noteringen liggen voor de hand.
Voor de oogst 2008 zijn de verwachtingen hoger gespannen. Omdat de totale omvang van het areaal onzeker is zijn de noteringen hoog. Op de termijnmarkt in Hannover wordt de november 2008 levering verhandeld op €11,50 en april 2009 op €18.

Prognose

Licht dalend

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin