AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Hoge zaadprijzen trekken meer telers

De steeds verder oplopende prijzen die voor blauwmaanzaad betaald moeten worden hebben aantrekkingskracht op telers. Er wordt dit jaar beduidend meer blauwmaanzaad gezaaid dan afgelopen jaar. In 2007 was het areaal ruim 500 ha, dit jaar zal naar verwachting de uitgezaaide oppervlakte stijgen naar zo’n 1.000 ha. De belangrijkste drijfveer is de hoge prijs. Sinds midden april moet €4.000 betaald worden voor een ton blauwmaanzaad. Dat is al €1.300 meer dan begin 2008.

Prognose:

Oplopend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin