AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Graanprijzen trekken weer wat aan

In de tweede helft van deze week zijn de graannoteringen fors aangetrokken. Vooral onder invloed van de lagere oogstprognose van mais in de VS. De USDA verwacht een kleiner areaal en een slechte opbrengst per ha. Het gevolg is dat de wereldvoorraad graan slechts zal toenemen met 5 milj. ton, terwijl werd uitgegaan van een toename van 10 milj. ton. Ook de minder goede weersomstandigheden in de VS hebben invloed op de oplopende noteringen. De beurs in Chicago reageerde met een maximale stijging De decembercontracten kwamen uit op zo’n €214 per ton. Ook Parijs en Hannover kwamen voor het eerst sinds weken weer boven de €200 uit. Rotterdam sloot – voor de berichten uit de VS bekend waren – op €199 (-€2). De EU graanbalans is naar beneden bijgesteld. De verwachte eindvoorraad is nu 46,1 milj. ton (dat was 53,2 milj. ton).

Prognose

Stijgend

Beheer
WP Admin