AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Graanprijzen blijven in dalende lijn

Sinds twee maanden zijn de graanprijzen aan het dalen. Werd half september nog zo’n €263 als groothandelsprijs genoteerd in Rotterdam voor een ton voertarwe, deze week was de prijs gedaald tot €226. Ook de telersbeurzen in Groningen en Goes vertonen eenzelfde beeld. Groningen zakte met €2,50 tot €220 en de beurs in Goes bleef onveranderd staan op €205. De beurzen in Parijs en Chicago passen eveneens naadloos in het beeld van een langzaam dalende marktprijs.
De fysieke handel is al weken lang erg slap, omdat alle consumerende partijen zich voor de komende maanden voldoende hebben ingedekt. Door de geringe handel is de verwachting dat de prijzen nog verder zullen gaan zakken.
Een andere belangrijke reden voor de relatieve rust op de graanmarkt is de royale invoer van mais als goedkoper veevoeralternatief met een prijspeil van ongeveer €217.
De verwachting is dat het komende jaar het areaal in Nederland met 7-8 % zal stijgen. Ook de mondiale areaaltoename zal op een dergelijk percentage uitkomen.
Ongetwijfeld worden telers wereldwijd geïnspireerd door berichten over de blijvend stijgende vraag in combinatie met hoge prijzen. Ook de wereldvoedselorganisatie FAO is van mening dat de graanprijzen het komende jaar hoog zullen blijven. Als reden voert de FAO aan dat de voorraden wereldwijd laag zijn en de productie in de belangrijkste exportlanden te laag is om aan de vraag te voldoen. In 2008 zal moeten blijken of de verwachte areaaltoename voldoende zal blijken om de doorstijgende vraag op te vangen.

Prognose:

Licht dalend.

Beheer
WP Admin