AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Graanprijs zakt verder weg

De graanmarkt verkeert in rustig vaarwater. Over de hele linie leveren de prijzen wat in. De groothandelsprijs Rotterdam voor EU-voertarwe daalt met €5 naar €211 per ton. Ook de telersprijzen op de beurzen liggen wat lager. In Groningen daalt de prijs met €2,50 naar een niveau van €200 per ton; in Goes gaat de prijs van tarwe en voergerst naar gemiddeld €190 per ton.
De huidige situatie heeft een aantal oorzaken. Enerzijds nemen kopers een afwachtende houding aan met de nieuwe oogst in aantocht, terwijl voorraden graan nu wel worden aangeboden. Ook speelt mee dat hoge opbrengsten bij de nieuwe oogst worden verwacht en bovendien in diverse landen areaaluitbreidingen hebben plaatsgevonden. Ook is de vraag naar EU-graan lager. In deze periode tot aan de nieuwe oogst blijft de markt afwachtend en zeer rustig.

Licht dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin