AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Graanmarkt komt in zonnige opbrengstfase

Het afgelopen graanoogstjaar heeft zijn effect niet gemist. Door de wereldwijd tegenvallende oogsten in combinatie met ontbrekende interventievoorraden stegen de noteringen zeer sterk.
Als reactie daar op – en aangetrokken door de hoge – is het areaal behoorlijk uitgebreid, blijkt uit schattingen. In de EU-15 is het areaal gestegen van 34, 7 miljoen ha naar 36,7 miljoen ha. Voor de EU-27 is de stijging ruim 3 miljoen ha tot 58,7 miljoen ha.
De verwachte opbrengststijgingen zijn procentueel gezien nog groter. Voor de EU-15 verwacht men een stijging van ruim 191 miljoen ton naar 210 miljoen ton. Voor de EU-27 is sprake van een toename van zo’n 43 miljoen ton naar een kleine 296 miljoen ton, blijkt uit zeer recente cijfers van het Franse Strategie Grain.
Overigens moeten deze stijgingen ook niet overgewaardeerd worden. Met zo’n 296 miljoen ton komt de EU-oogst op een gemiddeld niveau uit.
Internationaal zijn de oogstvooruitzichten ook goed. Het Amerikaans Ministerie van Landbouw (USDA) verwacht een wereldtarweoogst van meer dan 664 miljoen ton, ruim 53 miljoen ton meer dan vorig seizoen.
Het gevolg van de positieve verwachtingen zijn de internationale tarwenoteringen gedaald. De EU-noteringen voor tarwe zijn de afgelopen week wat gestabiliseerd. Rotterdam steeg nog wel van €208 naar €213. Echter onder invloed van internationale noteringen is te verwachten dat ook Rotterdam wel wat terrein zal moeten prijsgeven in de komende week.

Prognose

Dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin