AkkerbouwMarktanalyse

boerderij.nl – Einde groei in pootgoedsector positief voor prijs

De schaarste van geschikte grond om pootaardappelen te telen is een van de problemen van de pootgoedsector. Het areaal pootaardappelen is sinds 2004 met 10 % gedaald naar ruim 35.500 hectare in 2008. De verwachting is dat deze dalende tendens zich verder zal voortzetten. Als gevolg van de toegenomen ziektedruk wordt het steeds moeilijker om in Nederland geschikte percelen te vinden. Ook de strengere Europese regelgeving voor besmettingen met aaltjes die vanaf 2010 gaat gelden is een sta-in-de-weg. Hierdoor zullen pootgoedtelers kiezen voor een extensiever bouwplan. Daarmee lijkt het erop dat het einde van de groei in de pootgoedsector is bereikt. Positief voor de sector is dat als het pootgoedaanbod terugloopt en de vraag op het huidige niveau blijft, dat de prijs verder stijgt. Een signaal hiervan is dat de noteringen voor Bintje pootgoed het grootste deel van dit jaar op een aanmerkelijk hoger peil liggen dan in voorgaande jaren. Momenteel ligt de prijs bijna €20 hoger dan vorig jaar om dezelfde tijd.

 Prognose

Dalend

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin