AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Discussie over de groei van de uienoogst

In de uiensector is discussie ontstaan over de groei van het zaai-uien-areaal en de totale opbrengst in 2007. Dat de uien-oogst gegroeid is wordt niet aangevochten wel het door de CBS 25 %. Dat percentage zou volgens de sector moeten worden bijgesteld naar 10 tot 15 %. De cijfers van het Duitse marktbureau ZMP wijzen ook op een groei van de geoogste uien met 7 % ten opzichte van 2006 voor heel Europa. In Europa is volgens ZMP in totaal een kleine 4,9 miljoen ton uien geoogst.
Voor de Nederlandse oogstraming gaat het CBS er vanuit dat in totaal 1,08 miljoen ton zaai-uien is geoogst. Met een gemiddelde opbrengst van 52,2 ton per hectare komt het onderzoeksbureau uit op een oogst die een kwart meer is dan in 2006. Het totale zaai-uien areaal is gestegen van 18.500 ha in 2006 naar 20.650 ha in 2007. Hiermee is 2007 het jaar met de grootste areaal ingezaaide uien ooit.
Na een periode van wekelijks stijgende exportcijfers in september tot 18.597 ton in week 38, is in de weken daarna de stijging abrupt afgebroken. Met 13.169 ton kwam week 39 een kleine 30 % lager uit. De week daarna steeg de export weer tot 15.420 ton Volgens het Productschap Tuinbouw zal in totaal ongeveer 900.000 ton geëxporteerd moeten worden. Gemiddeld is tot nu toe zo’n 12.250 ton per week gehaald. Dat betekent dat in het resterende seizoen zo’n 18.000 ton gemiddeld per week geëxporteerd moet worden om de totale verwachte tonnage te halen. Het seizoen is weliswaar nog lang, maar de vraag is of dit gemiddelde wel haalbaar is. De kans dat we de export van 2006 niet gaan halen wordt steeds groter.

Prognose:

Licht dalend.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin