AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Aanbod tafelaardappelen groter dan verwacht

De markt van de tafelaardappelen heeft een rustige periode achter de rug. De opbrengsten van de verschillende rassen waren in 2007 meer dan in de voorgaande jaren. De opbrengsten kwamen gemiddeld uit tussen de 45 tot 50 ton per ha. Wel is het percentage tarra dit jaar aanmerkelijk hoger. Een percentage van 5-10 % is normaal, dit jaar is dat echter tussen de 10 en 20 %. Vanaf het begin van dit oogstjaar hebben de prijzen van de verschillende rassen zich goed weten te handhaven. Pas in de laatste paar weken lijkt er wat prijsdruk op te treden. Terwijl Bildstar zich weet te handhaven op €16 beginnen Bintje en Eigenheimer heel langzaam wat terrein te verliezen en komen uit op resp. €13 en €24,25. De reden hiervoor is de iets teruglopende afzet. Zowel de export als de binnenlandse afnemers zijn momenteel weinig actief aan de markt.

Prognose:

Licht dalend.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin