AkkerbouwMarktanalyse

Blauwmaanzaad €35 in de plus

De handelsprijs voor blauwmaanzaad is gestegen naar het niveau van €1.010 per ton. Dit betekent een plus van €35,00. Deze prijsverhoging wordt in de sector als relatief gering beoordeeld en veroorzaakt door kwaliteitsverschillen. De plus betekent dat de prijs voor blauwmaanzaad daarmee weer terug is op het niveau van medio augustus. Goede oogsten zijn er in belangrijke productielanden als Tsjechië, Spanje, Hongarije, Polen en Oekraïne. Volgens de laatste berichten komt in Tsjechië de blauwmaanzaadoogst naar schatting nu uit op 33.000 tot 35.000 ton, tegenover eerder nog 30.000 ton. Anderzijds ligt het verwachte overschot uit 2008 nu op 8.000 ton. Dat was begin oktober nog ingeschat op 10.000 ton. Wereldwijd is zo’n 8 % meer blauwmaanzaad beschikbaar dan in 2008. Gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen zes jaar is de beschikbaarheid zo’n 20 % hoger. In eigen land is evenals vorig jaar weer 800 tot 850 hectare blauwmaanzaad geteeld. Met geraamde opbrengsten van rond 1.200 kg per ha is de oogst gewoon goed.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin