AlgemeenMarktanalyse

Beperkte activiteit in nagenoeg prijsvaste quotumhandel

De prijs voor het aankopen van melkquotum liep de afgelopen week licht terug.

De handel was rustig. Vooral kleinere partijen van 20.000 tot 50.000 kilo verwisselden van eigenaar, voor prijzen tussen € 17,50 en € 17,75 per kilo vet.

Op het gebied van leasen was er meer leven in de brouwerij qua vraag. Er is belangstelling genoeg.Partijen te leasen quotum worden vlot opgenomen, met dien verstande dat de vraagzijde nu niet verder wil gaan dan € 4,75 per kilo vet.

Kopers en leasers doen water bij de wijn bij mogelijkheid van gespreide betaling. Dan ligt het prijsniveau licht hoger.

Prognose: stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin