AlgemeenMarktanalyse

Beperkt aanbod zorgt voor hoge prijzen schapen

De handel in schapen loopt goed. In Leeuwarden werden de ooien en rammen met 2 euro verhoogd. Zware ooien noteren dit jaar, met 110 euro, 4 euro hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Het landelijke aanbod schapen begint krap te worden. Ooien en rammen worden daarom voor goede prijzen verkocht. Opvallend is dat de aanvoer op de markten nog op een relatief hoog niveau ligt. Schapenhouders zien vanwege de krapte op de markt mogelijkheden om hun dieren net iets duurder te verkopen. Wel lijken de prijzen op de markt het plafond te hebben bereikt. Omdat het nog even duurt voordat er grote aantallen zuiglammeren op de markt komen blijven de prijzen naar verwachting hoog.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin