AkkerbouwMarktanalyse

Beperkt aanbod zet prijs peen

De peenhandel is stug. Er is nog weinig vraag, bij beperkt aanbod. Wat er verhandeld wordt, betreft partijen die uit de bewaring moeten vanwege kwaliteitsproblemen. Naast cavity spots (zwarte plekken) komt vooral phytophthora voor door verstikking. De vele regenval zorgde in de groeiperiode voor percelen met slemp. Goed werkbare partijen doen tot € 16 per 100 kg.
De beste kwaliteit uit bewaring wordt nog niet aangeboden, daarvan wordt meer verwacht. Voor de export valt de vraag tegen in vergelijking met vorig seizoen rond deze tijd. Het weer is zacht, zodat nog voldoende eigen productie kan worden gerooid. Dit geldt in hoge mate voor de afzet van grovere wortelen voor de belangrijke Oost-Europese markt.

Prognose: Stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin