AkkerbouwMarktanalyse

Belgen hebben meer Nederlandse aardappelen nodig

Voor de aardappelmarkt staan de vooruitzichten voor de langere termijn onder invloed van droogte. De aardappelen zijn zeer gevoelig voor beschadiging, vooral fnuikend voor de partijen die in opslag gaan. Er is regen nodig, maar te veel neerslag verergert de situatie.

In de verwerkende industrie ziet men de ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van fritesgeschikte aardappelen al langer met zorg tegemoet, maar dat is vanwege het teruggelopen areaal in de belangrijke productiegebieden. Niet voor niets is de termijnmarkt zeer vast gestemd. Toen uit publicatie van voorlopige cijfers van de jongste Belgische landbouwtelling opgemaakt kon worden dat het aardappelareaal met ruim 21 procent is gekrompen (in Vlaanderen 24 procent!) steeg de termijnprijs dinsdagochtend zeer snel met ruim een euro naar 25 euro. Er waren rond het middaguur al 500 contracten verhandeld.

Een zo sterke krimp van het Belgische areaal lijkt onwaarschijnlijk en kan samenhangen met een gewijzigde, vereenvoudigde manier van gegevensverzameling. De enorme reactie op de cijfers spreekt niettemin boekdelen over het belang van België voor de stemming in de markt.

Dat de Belgen hard aan de beschikbare aardappelen trekken is het logische gevolg van hun sterk gegroeide aardappelen verwerkende industrie in België. Op het gebied van frites zijn ze nu ’s werelds grootste exporteurs.

Van de sinds 2002 verdubbelde export gaat nu eenzesde naar landen buiten West-Europa (2002: 6 procent) en dat is allerminst een incident. De grote verwerkende bedrijven (het zijn er nu 19) hebben in het decennium 2002-2011 samen ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd (bron: Belgapom). De fabrieken hebben vorig jaar bijna 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt en willen doorproduceren. Dat is voor de Nederlandse aardappelexport een stimulans.

In beide vorige oogstjaren ging er 400.000 respectievelijk 380.000 ton Nederlandse aardappelen naar Belgische verwerkers. Dat is ruwweg 10 procent van hun totale benodigde hoeveelheid per jaar. Gezien de terugval in beschikbaarheid van Belgische grondstof moet dat meer gaan worden.

Beheer
WP Admin