AlgemeenMarktanalyse

Belangstelling voor varkensrechten groeit iets

Er ontstaat weer meer belangstelling voor aankoop van varkensrechten.

De afgelopen weken gebeurde er nauwelijks iets, maar nu informeren varkenshouders weer wat meer naar de prijzen en de mogelijkheden. Transacties zijn er echter nog niet al te veel.
In de regio’s Zuid en Noord ligt het prijsniveau voor kooprechten tussen 100 en 105 euro. In de oostelijke regio ligt het prijsniveau zo’n 25 euro hoger.

In pluimveerechten wordt nog steeds nauwelijks gehandeld. Eén handelaar noemt als prijsniveau € 8,30 tot € 8,40 en voor leaserechten één euro.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin