AlgemeenMarktanalyse

Averij voor termijnprijs fritesgeschikt

De termijnhandel in fritesgeschikte aardappelen was donderdag hectisch, met 740 transacties voor het aprilcontract en 115 voor het junicontract.

In januari liep de prijs op de fysieke markt ver achter bij achter bij de termijnprijs, nu is het omgekeerd.

De cashsettlementprijs, weergave van de marktsituatie in de voorgaande week, liep wel iets terug, maar kwam bijna 2 euro boven de afrekenprijs van het termijncontract april uit. Met nog ruim vijf weken te gaan besloten kopers uit te stappen en verlies te nemen. Mooi weer vanaf medio maart, met daardoor straks mogelijk vlotte aanvoer van vroege rassen, beïnvloedt de kijk op het verloop van het bewaarseizoen.

Ten opzichte van 2009 is circa 5 procent minder geoogst en de voorraden zijn al flink aangesproken. De export loopt als een trein en verwerkers draaien volop. Dat maakt nieuwsgierig naar de nieuwe voorraadpeiling half april van VTA.

Prognose: de prijs is stabiel.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin