AkkerbouwMarktanalyse

Alleen nog handel in grove peen

B-peen uit bewaring is nauwelijks meer te verkopen, het is einde seizoen. De afnemers in Duitsland schakelen nu allemaal over op nieuwe oogst uit zuidelijk Europa en Polen is ruim voorzien. Franse B-peen geleverd franco Nederland en België kost om en nabij €30 per 100 kg, Spaanse B-peen franco Noord-Duitsland hetzelfde. Er is nauwelijks een prijs voor B-peen uit bewaring te geven. Spoelers hebben onvoldoende vraag naar deze sortering. Het meeste aanbod is tweede klasse, dus krijgen ze als gevolg van laag prijspeil te maken met te hoge percentages (transport-) kosten. Grove wortelen (C/D) worden in afwachting van leveringen vroege oogst uit het zuiden nog wel verkocht. Er is nog genoeg uit voorraad leverbaar. De betere kwaliteit is achtergehouden voor dit deel van het verkoopseizoen. Het aanbod was deze week voldoende, maar zal de komende dagen minder worden.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin