AkkerbouwMarktanalyse

Alleen echte handel in biopeen

In het gangbare circuit is er voor de peenhandel weinig te beleven. Er gaat wel wat weg op export, maar het is mondjesmaat. De wortelen brengen er in 10-kilo verpakking 15 tot 16 cent per kilo op. In de Wieringermeer staan nog aardig wat percelen vroege peen. Er zal nog drie tot vier weken aanvoer zijn. Het rooien levert niet al teveel problemen op.
Vanuit de Noordoostpolder is er eigenlijk alleen activiteit in de verkoop van biologische peen. De beschikbaarheid is nog steeds schaars, het product brengt een prijs van ongeveer 25 cent franco spoelerij op. De Duitse afnemers moeten even wennen aan het prijsniveau, na een tijd voorzien te zijn geweest met vroege peen tegen contractprijzen.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin