RundveeMarktanalyse

Afwachtende quotumhandel zorgt voor prijsdruk

De quotumhandel is en blijft een afwachtende handel. Veel melkveehouders willen eerst meer duidelijkheid over hoe de melkproductie zich gaat ontwikkelen.

Daarnaast is de melkprijs nog te laag om de stijgende (kracht)voerprijzen op te kunnen vangen.

De afwachtende houding heeft ook zijn invloed op de prijzen van het quotum. Kopers of leasers hebben over het algemeen wat lagere prijzen in gedachten dan de verkopers. Dit zorgt ervoor dat de prijs van het quotum wat onder druk staat. Wat voor de juiste prijs op de markt komt, is vaak snel verkocht.

Koopmelk kost rond de €11,80 en leasemelk rond de €4,05 per kilo vet.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin