AkkerbouwMarktanalyse

Afremmende prijsstijging fritesgeschikt

De doorlopende forse prijsverhogingen van de afgelopen maanden remmen duidelijk af. Export heeft de kar lange tijd getrokken en daardoor het prijsniveau voor fritesgeschikt ook opgejaagd. Vrije aardappelen waren in de markt met oplopend prijsniveau moeilijk verkrijgbaar voor de verwerkende industrie, maar wel nodig als aanvulling op de gewone contractaanvoer. Daarbij komt nog het aspect kwaliteit van de aardappelen, immers onder het gewenste niveau. Inmiddels hebben daardoor de fritesnoteringen een inhaalslag gemaakt, maar het aanbod houdt nog niet over. De frites- en exportprijzen zijn onderhand beland in een gevoelig gebied. Voor bestemmingen zoals Rusland, waar grote behoefte aan aardappelen is, blijft de markt vast. Voor andere bestemmingen geldt vanwege de hoge door te berekenen prijzen een afwachtende houding. De stemming op de termijnmarkt is nog steeds vast.

Prognose prijs stijgt

Beheer
WP Admin