RundveeMarktanalyse

Afdekkingsproducten zijn prijshoudend

De lage graanprijzen op de wereldmarkt krijgen invloed op voerprijzen.

Maisglutenvoer is goedkoper geworden deze week, 15 cent per procent drogestof. Binnen Nederland is alle aandacht gericht op de snijmais. Inkuilen is in volle gang. Mais van de oude oogst wordt nu nauwelijks verkocht. Vraag naar afdekkingsproducten is er wel. Bierbostel houdt nog even het prijsniveau vast, al is er veel vraag. Op korte termijn zit er prijsverhoging in. De productie van de bierbrouwers is afgenomen. Aardappelsnippers worden goed verkocht. Voor puur voerdoeleinden is er wat verdringing geweest van snippers door de nu erg goedkope voeraardappelen, maar daarvan laten kwaliteit en houdbaarheid te wensen over. Aardappelvezels, voor zover leverbaar buiten doorvoercontracten, zijn bij de huidige prijs van 31 euro per ton zeer in trek bij melkveehouders.

Mooi blank stro is dit seizoen moeilijk verkrijgbaar, als gevolg van de slechte weersomstandigheden tijdens de graanoogst in Frankrijk en Duitsland. De betere kwaliteiten vooral gezocht moeten worden in noordelijker contreien van zowel Nederland als Duitsland en verder in Denemarken en Zweden. Gesneden stro is nog iets duurder, het is nu ook verkrijgbaar in 150 kilo balen, afgezeefd en ontstoft. Af fabriek kost tarwestro dan €160 per ton, koolzaadstro €180.

Prognose: energierijk goedkoper.

Beheer
WP Admin