AkkerbouwMarktanalyse

Af land aanbod peen drukt de prijs

In de laatste fase van de peenoogst gaat veldgewas weg voor amper 9 tot 10 euro per 100 kilo.

De inkopers van de koelhuizen zijn voorzien en verwerkers hebben voldoende voorraad. Dat beperkt de vraag voor het af land aanbod dat afkomstig is van lichtere gronden of niet in eigen opslag kan worden genomen.

Duitsland heeft volop eigen aanvoer. In België verloopt het rooien zeker niet ideaal, maar hoeven (nog) geen percelen te worden afgeschreven.

Prognose: prijs lager

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin