RundveeMarktanalyse

Actievere handel in leasemelk

Op donderdag is de leasemelkprijs verder weggezakt naar een peil van € 4,00 tot € 4,20. De verkoop verliep wel behoorlijk vlot. Flink aanbod had ervoor gezorgd dat veel twijfelaars toch toehapten, in de wetenschap dat de tijd begint te dringen. Aanbod komt binnen in porties van 20.0000 tot 30.000. Vaak is het aanbod afkomstig van melkveehouders die al eerder melkquotum hebben afgestoten en nu op basis van hun eigen melkproductie orde op zaken stellen. Aangezien de marges tussen productie en melkquotum aan het einde van dit seizoen klein zijn, kan de huidige koudegolf nog wat invloed hebben op de beslissing al dan niet quotum bij te leasen. Lease is het hele seizoen al meer in trek, het ligt voor de hand dat er nog wat aanbod én vraag boven de markt hangt. Deze laatste week gaat het nog spannen voor de late beslissers.Prognose: prijshoudend

Beheer
WP Admin