AkkerbouwMarktanalyse

Aardappelprijs termijnmarkt met een stijging het weekend in

Er was vrijdagmorgen een vaste start op de termijnmarkt aardappelen, met vervolgens een top van €15,50 euro voor het aprilcontract.

Het valt op dat het aanbod in de markt terughoudend is, gezien de goede groeiomstandigheden en de nog altijd zeer moeizame stemming voor de oude oogst. De goede groeiomstandigheden bieden in deze fase van het seizoen nog onvoldoende zekerheid voor een goede opbrengstverwachting. De kooplust in de markt wordt gestimuleerd door de combinatie van de late planttijd en de inkrimping van het areaal in de verschillende landen. Door de late planttijd en koude, natte omstandigheden is de opkomst in deze gebieden soms traag en onregelmatig. Tot aan vrijdag is er op de meeste plaatsen in de EU voldoende regen gevallen, lokaal zelfs meer dan gewenst. De gevoeligheid van de termijnmarkt voor ongunstige groeiomstandigheden blijkt dit seizoen groot te zijn. Ofwel droge weersomstandigheden in de belangrijke groeimaanden juli en augustus. Handelsrange termijnmarkt: €14,50 tot €16,00. In België noteerde de industrie voor Bintje vrijdag €2,50 (-0,50) en voor de Challenger/Fontane €5,00 (onv). De Franse SNM-prijs bleef ongewijzigd op €4,00 (=).

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin