AkkerbouwMarktanalyse

Aardappelprijs onverwacht in plus

De aardappelprijs zit plotseling in de lift, ondanks berichten over een 3 ton boven het meerjarig gemiddelde opbrengst in België. Belgapom noteerde €9,25, een plus van €0,75. Ook de termijnmarkt stijgt. Notering april 2009 ging stapsgewijs van €11,50 naar €12,60. Met redelijke oogsten in het vooruitzicht is het maar de vraag of de stijgende lijn stand houdt. De totale opbrengst van de aardappeloogst lijkt dit jaar weliswaar iets minder te zijn dan 2007. Toch worden er hier en daar hogere hectareopbrengsten gemeld. In het Zuid-Westen gaat men een goede oogst tegemoet: veel kilo’s bij een normale grofte en lengte. Bij onze zuiderburen ligt de gemiddelde opbrengst rond 46 ton per ha. Dat is weliswaar 5 ton minder dan 2007, maar dat was dan ook een jaar met zeer goede opbrengsten. Met voldoende oogst in het vooruitzicht, zal de prijs niet verder stijgen.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin