AkkerbouwMarktanalyse

Aardappelprijs onder druk

Belgapom verlaagde vorige week vrijdag de fritesnotering voor Bintje van €22 naar €20 per 100 kg. De Nederlandse telersvereniging VTA deed hetzelfde voor zijn notering fritesgeschikt. De VTA-exportprijs kwam eraf met een verlaging met €1 aan de onderkant. De export stagneert momenteel. Dat geldt vooral voor Rusland, waar ladingen aardappelen niet of nauwelijks gelost kunnen worden wegens vorstproblemen. Daardoor drukt er meer aanbod op de markt. Dit heeft vooral invloed op de vrije handel voor industrieaardappelen. De verwerkende industrie koopt nog wel bij, maar niet gretig. Prijsdalingen maken echter ook importerende landen voorzichtiger, wat een negatieve prijsspiraal veroorzaakt. De termijnmarkt is inmiddels ook op een lager niveau gekomen vorige week doordat de effectieve markt stagneert, en prijzen verzwakken.

Prognose: prijsdaling

Beheer
WP Admin