AkkerbouwMarktanalyse

Aardappelmarkt kabbelt prijshoudend voort

De aardappelmarkt is in de staart van het jaar 2012 enigszins gekalmeerd. De verwerkende industrie heeft zich tijdig weten te voorzien van voldoende werkvoorraad. Vandaar dat ook in de lange tijd toch zeer vast gestemde Belgische aardappelsector de noteringen niet verder zijn opgelopen.

Dat is voor een deel gerealiseerd door contractueel overeengekomen leveringen eerder te laten uitvoeren. Dat naar voren schuiven maakt het mogelijk minder in te kopen op de vrije markt. Ieder vraagt zich gespannen af wat in de komende maanden nog kan gebeuren met de aardappelprijzen, die nu twee weken vrijwel pas op de plaats maken. In Nederland wordt in fritesgeschikte aardappelen het meest zaken gedaan in de bandbreedte 26 tot 28 euro.

Tafelaardappelen zijn weliswaar goed geprijsd, er kan ook aan verdiend worden, maar hiervoor speelt veel minder de schaarste die in de fritesproductie optreedt, omdat voor die bestemming de percentages beschikbare grove aan de kleine kant zijn.

De allesbepalende invloed blijft dat het toch al krappe aanbod van consumptieaardappelen in december nog iets is verkleind. Behalve areaalkrimp en verminderde productie per hectare is er in het lopende seizoen ook derving opgetreden als gevolg van te veel neerslag, uitgerekend in de pootperiode en tijdens de oogst. Daardoor blijft het Verenigd Koninkrijk sterk aan de markt, zeer veel meer dan in ‘normale’ seizoenen. Ook trekt de vraag voor export van aardappelen naar bestemmingen verder in Europa aan.

Op de termijnmarkt is de prijs voor het aprilcontract in december behoorlijk op de been gebleven, incidenteel zelfs boven de 30 euro. De afgelopen week is er wat druk op gekomen, maar dat is mede toe te schrijven aan het afbouwen van koopposities, meldt termijnmarktmakelaar De Vries & Westermann. Voor het overige is er weinig handelsactiviteit.

Prognose: prijshoudend

Beheer
WP Admin