AkkerbouwMarktanalyse

Aardappel prijsvast

Grote onzekerheden kenmerken de aardappelmarkt. Doorwasproblemen bij Bintje vergen nauwgezette studie. Ook de hectare-opbrengsten vallen overal in Europa tegen. Op termijn is vanwege de slechte oogsten in Rusland en Oost-Europa een stevige export te verwachten. Door de gecompliceerde marktsituatie is aan de termijnmarkt een prijs voor het aprilcontract 2011 van €18,50 geen luchtfietserij. Het was vrijdag jl. de hoogste notering, al sloot de beurs op een niveau van €18,00. De hectiek van eind juli is in Frankfurt weliswaar weggeëbd, maar de prijs zakte er niet met sneltreinvaart weg.
In België was er begin vorige week zeer slecht weer, resulterend in flinke rooiproblemen. Het had zijn weerslag op de prijs, die steeg. Niettemin noteerde Belgapom op vrijdag verrassend €15 voor vroege fritesgeschikte, €2,50 minder dan de voorgaande week.
In eigen land ligt het prijsniveau op ca. €20 voor Première. Huidvast voor export is duurder.

Prognose: Vaste marktstemming

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin