AkkerbouwMarktanalyse

Aanvoer uien tijdelijk krap

De uienmarkt loopt vlot. De export gaat goed en de prijs is voor het begin van het seizoen bevredigend. De beurs Goes noteerde voor uien af land een prijs van €14 tot €17. De opbrengst ligt op circa 40 ton per hectare. Dat is voor de uienteler een goede start.

Op termijn is de opbrengst gezien de uitbreiding van uienarealen onzeker, maar de groei was niet optimaal. De grofte van de nieuwe oogst laat te wensen over. Voor de actuele situatie geldt dat rooien lastig is vanwege het natte weer van de afgelopen week. Daardoor ontstaat een tijdelijke krapte in de aanvoer. Als het weer niet omslaat zal dat nog verergeren. Niet voor niets was er in de noteringen voor uien aan de beurs Middenmeer een grote spreiding, met levertijd als bepalende factor. Pas bij een verbetering van de rooiomstandigheden zal de prijs zakken. Voorlopig is de stemming vast

Prognose: Prijs stijgt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin