AkkerbouwMarktanalyse

Aanbod vroege peen neemt toe

Er is een kalme peenmarkt momenteel, gebaseerd op nieuwe oogst. De meeste vroege percelen in Limburg en Brabant zijn nu wel gerooid. Volgende week komen de eerste partijen vroege uit de Flevopolders in beeld. De prijs zal hangen rond de €20 per 100 kilo vuile wortelen. In de polders is dit jaar een wat kleiner areaal vroege wortelen, maar dankzij een vroege start van het voorjaar en beregening tijdens de droogte is deze regio vrij vlot aan de markt. Na volgende week komt er ook aanbod vroege wortelen vanuit Zeeland. Daardoor wordt de beschikbaarheid ruimer en kan de prijs iets gaan zakken.
Vroege peen uit Spanje moet in big bags verpakt franco Nederland €23 tot €24 opbrengen. De meeste verwerkers pakken echter liever het veldgewas omdat ze dan zelf de verwerking kunnen uitvoeren volgens de eisen van hun afnemers.

Prognose: prijsdaling

Beheer
WP Admin