AkkerbouwMarktanalyse

Aanbod uien kleiner, prijs stijgt

Het Bureau Uienmarkt Informatie van het productschap akkerbouw schat op basis van een enquête onder telers, dat van de uienoogst 2009 nu ruim 60% is afgeleverd. Van de nog resterende voorraad à 500.000 ton is 300.000 ton nog niet verkocht. Een deel ervan is al wel per contract gereserveerd. BUI schat dat van de oogst per saldo nog 300.000 ton beschikbaar is als vrij verhandelbare partijen. Vorig jaar was dat ongeveer 130.000 ton méér. De kwaliteit is redelijk, meldt het BUI. Er moet rekening worden gehouden met 10% uitval.
Ook VTA heeft een peiling gedaan naar de nog bij de telers aanwezige uienvoorraden. Daaruit komen twee zaken naar voren die de uitkomsten van de BUI-enquête staven. Ten eerste dat er minder uien dan vorig jaar in deze periode liggen. Een tweede punt is dat er al vele transacties zijn gemeld voor levering op termijn. In combinatie met een door aangetrokken export grote vraag zal er een prijsopdrijvend effect van uit gaan voor de nog vrij verhandelbare partijen.

Prognose: Prijs stijgt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin