RundveeMarktanalyse

Aanbod slachtkoeien nog krap

Op de veemarkt in Leeuwarden zijn ruim 500 dieren verkocht, een hoeveelheid die sinds eind augustus niet meer voorkwam. Overigens is de aanvoer nog steeds circa 20 % beneden het peil van een jaar geleden. De prijsverlaging van de noteringen voor de P- en worstkwaliteiten met respectievelijk 10 en 5 cent per kilo, past ook niet zo bij de overwegende vraag naar meer ‘gewone’ kwaliteiten rundvlees in deze tijd van het jaar. Het aantal slachtingen ligt ook nog beneden het peil van vorig jaar. Wel zijn de slachtgewichten aan de hoge kant.

Het totale aanbod lijkt ongewijzigd karig. In de komende maand kan dat wel gaan toenemen, gezien de erg kleine uitstoot van melkvee in het laatste kwartaal van 2011.

De trend dat de minder luxe markt nog wel rundvlees opneemt, anders dan de handel in echt betere kwaliteiten, geldt ook voor Duitsland: hogere prijzen voor slachtkoeien als gevolg van schaarste, maar een prijsverlaging voor stieren, ondanks een eveneens matig aanbod.

 

Prognose: Bestendig.

Beheer
WP Admin