AkkerbouwMarktanalyse

Aanbod plantuien groeit flink

De eerste notering voor plantuien van de telersbeurs Goes was op 24 juli een feit. Dat is niet vroeg te noemen, maar ook niet zo laat als verwacht kon worden gezien de groeiomstandigheden die er zijn geweest. Weliswaar is er in het voorgaande seizoen al vrij vlot veel meer gehandeld in plantuien, ten tijde van opbrengsten per hectare van 35 ton. De oogst 2010 was dan ook eerder weggewerkt dan de weliswaar slechte, maar overvloedige opbrengst van het afgelopen uienseizoen.

De prijzen liggen in een range van €12,00 tot €14,00 per 100 kilo, droog af land of uit de schuur. De hectareprijs is €6.000 uitgaande van 50 ton/ha. De aanvoer en daarmee de handel moeten voor een groot deel nog op gang komen. Tot aan deze week is er nauwelijks gerooid vanwege de vele regen, daarna is er flink opgeladen. Dat gaat leiden tot veel extra aanbod op de markt eind volgende week. De groene uien moeten immers eerst drogen.

De afzet zal vooralsnog vooral in de EU moeten plaatsvinden, bij een baalprijs van ca. €25 is de ui voor verre export nog te duur. In de landen met eigen productie is men beducht voor lage Nederlandse prijzen. Dat is niet onterecht, het aanbod zal er wel aanleiding toe geven, met in het achterhoofd dat over een week of drie ook de zaaiuien af land leverbaar zullen zijn. Dat alles wel bij ongeveer dezelfde weersomstandigheden als de huidige.

Prognose: prijsdaling

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin