AkkerbouwMarktanalyse

Aanbod goede peen matig

De vraag naar peen groeit, nu het levensmiddelenkanaal en de (Duitse) industrie ingekochte voorraden na de feestdagen weer aanvullen. Het heeft niet veel effect op de prijzen, doordat eerst gebruik wordt gemaakt van partijen die op contractbasis gekocht zijn. De dagprijs is vanwege de matige beschikbaarheid hoger dan vorig seizoen. Dit is voor contractleveranciers dan weer een relatieve meevaller, aangezien de kwaliteit zorgen baart. De netto-opbrengt per kist is 500 tot 550 kg als gevolg van veel meegerooide grond, maar er is ook 25 % meer producttarra dan vorig jaar. Nu al zijn partijen niet meer geschikt voor verse dan wel industriële verwerking. Goede kwaliteit wordt vastgehouden tot later in het seizoen, als de prijs beter is.

Prognose: Prijs stijgt.

Beheer
WP Admin