AkkerbouwMarktanalyse

Aanbod aardappelen groter dan de vraag

De eerste aardappelnotering van het nieuwe seizoen is een feit. Op de beurs Emmeloord kwam voor fritesgeschikt €8,50 tot €9,50 per 100 kilo op het bord. Dit is een prijs die onder het tienjarig gemiddelde van €11,49 ligt. Vorig jaar opende het seizoen met een notering van €8,00 tot €9,50.
De dagmarkt voor 40 mm opwaarts fritesgeschikt lag midden deze week tussen €8,00 en €9,00. Op de termijnmarkt Hannover schommelde de aprilnotering 2009 begin de week nog rond de €10,50. Dit niveau kon uiteindelijk niet worden vastgehouden. Op eind van de week zakte de prijs onderuit naar €9,80. Ook alle andere aardappelnoteringen – van Belgapom tot Bintje.info – daalden licht. Reden: het aanbod van geschikte aardappelen is op dit moment beduidend groter dan de vraag. De export wacht nog steeds op een toename van de huidige geringe afzet naar verre bestemmingen.
Druk op de markt komt met name door de laat gerooide aardappelen die niet op een geschikte plek bewaard kunnen worden. Een snelle afzet naar afnemers is gewenst.
De recent door het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) naar boven bijgestelde opbrengstraming voor consumptieaardappelen, is in deze voor de handel niet bepaald een positief geluid. BAI schat de gemiddelde hectareopbrengst op 55 ton. Dat is een plus van 3 ton en levert uiteindelijk een aardappeloogst van 3,8 miljoen ton op. Minus de tarra komt de netto-opbrengst daarmee op 3,5 miljoen ton, ofwel 50 ton per hectare. In 2007 lag de bruto-oogst op 50 ton.

Prognose

Stabiel tot licht dalend

Beheer
WP Admin