AlgemeenMarktanalyse

A-brokprijs stijgt tot €15,90

De mengvoeders zijn in januari in prijs gestegen. A-brok noteerde een dubbeltje hoger en kwam uit op €15,90 per 100 kg. Dat was een trendbreuk, want in het hele jaar 2009 koerste de A-brokprijs omlaag.

Ook de andere mengvoeders werden duurder. De babykalverbrok steeg tot een prijsniveau van €25,95 en de eiwitrijke brok (B) noteerde ook hoger: €18,45. Dit blijkt uit cijfers van het LEI.

Deze maand zet de lichte stijging bij de mengvoeders voorzichter door.

prognose:

iets duurder

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin