AlgemeenAchtergrond

Mannen maken bedrijf, milieu meebepalend

Eén man of vrouw kan een heel verschil maken voor het succes of het falen van een bedrijf. Als echter de omgeving waarin een onderneming of organisatie actief is, tegenzit, dan wordt het wel zeer moeilijk om er als topman nog uit te springen of excellente resultaten neer te zetten. Zie de glasgroentesector.

De editie 2011 van de AgriTop 50 zit opnieuw vol dynamiek. Topmannen maken een duikeling of vallen uit de lijst. Anderen schuiven stevig op in de rangorde of komen zelfs als vanuit het niets prominent naar voren. Gesproken wordt over mannen, omdat het in de meeste gevallen hen betreft. Van de vijftig agritoppers zijn er dit jaar maar zes vrouw. Daarmee lijkt het verschil met vorig jaar heel klein (zeven), maar ze staan ook nog eens behoorlijk lager genoteerd.

De winnaar van 2011, Cees ’t Hart, heeft een aardige promotie gemaakt. Dat is verdiend. Onder ’t Hart heeft FrieslandCampina zich dit jaar behoorlijk versterk en heeft het bedrijf flinke stappen genomen op gebied van duurzaamheid (zei het relatief laat). ’t Hart heeft daar zijn nek ook voor uitgestoken. De topman van FrieslandCampina liet tevens zien dat hij een prominente rol wil spelen in de hele Nederlandse zuivelsector en agribusiness en geeft het de concurrenten van FrieslandCampina maar te doen om met net zo’n goede melkprijs te komen. FrieslandCampina heeft zijn melkprijs echt doen uitgroeien tot een leidende melkprijs in zuivelland.

Grote stijger na hem is directeur Bert-Jan Ruumpol van voerbedrijf Forfarmers. Hij zorgde er dit jaar voor dat Forfarmers meer werd dan alleen maar het coöperatieve bijtertje van de voersector. Door de overname van Hendrix UTD werd het qua voerproductie de onbetwiste nummer 2 van Nederland en qua geldomzet zelfs de grootste.

Een andere opvallende stijger is nieuwkomer en kaasondernemer Jan Anker. Zijn onderneming A-ware, het ouder Anker Kaas, is in de laatste jaren hard gegroeid, in kaas, in afzet aan supermarkten en in de logistiek. Anker is een ondernemer die graag op de achtergrond opereert, maar de voorspoedige ontwikkeling van zijn bedrijf maakt het bijna onmogelijk dat dit zo blijft.

Voor hem staan twee andere ’nieuwkomers’. Eén daarvan is Ton Loman, de voormalige hoofddirecteur van het oude Agrifirm. Bij de fusie van dit bedrijf met Cehave deed Loman een stap terug ten gunste van Kees Sijssens. Nu die een stap terug heeft gedaan, mag Loman het roer weer overnemen. Eigenlijk komt Loman dus in de plaats van Sijssens. Iets dergelijks speelt met Albert Heijn-topman Cees van Vliet. Die vervangt Dick Boer, die nu in de hoofddirectie van Ahold zit.

Van een andere categorie zijn varkensslachter Marc van Rooi en pluimveevleesverwerker Peter Poortinga. Onder hun leiding hebben Van Rooi Meat en Plukon Groep zich ook dit jaar weer goed ontwikkeld, tegen het economische tij in. Net als Jan Anker en in zekere zin ook FrieslandCampina onder ’t Hart.

Zulke ondernemers zijn in de glasgroentesector nauwelijks te vinden. Dat hoeft niet aan de ondernemers alleen te liggen. Probleem is dat in de glasgroentesector dermate zelfdestructieve krachten werkzaam zijn dat mooie initiatieven nauwelijks kans van slagen krijgen. Hiermee wordt weer eens onderstreept dat succes of falen van een ondernemer nooit aan hem of haar alleen is te danken. Zeer bepalend is de omgeving waarin hij of zij actief is.

Beheer
WP Admin